Pogoji uporabe in poslovanja

Z UPORABO TE SPLETNE STRANI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI POGOJI:

Vaš dostop in uporaba spletne strani www.nanogestjaso.si (v nadaljevanju Stran), je predmet naslednjih Pogojev uporabe in Splošnih pogojev spletnih nakupov, ki so skladni z vsemi zakoni in predpisi. Z dostopom do Strani in njeno uporabo sprejemate, brez omejitev ali prilagoditev, te Pogoje uporabe in Splošnih pogoje spletnih nakupov ter potrjujete, da se vsi drugi dogovori med vami in podjetjem MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. prilagodijo glede na to vsebino. Če se ne strinjate in ne sprejmete pogojev brez omejitev in kvalifikacije, vas prosimo, da stran zapustite.

LASTNIŠTVO VSEBINE

Spletna stran in celotna vključena vsebina, vendar ne izključujoča, vsi teksti in podobe (Vsebina) so last in registrirani s strani podjetja MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. ali drugih z vsemi pridržanimi pravicami, razen če je napisano drugače. Vse vsebine, kot so: blagovna znamka, logotip ali storitvena znamka, je tudi registrirana in neregistrirana blagovna znamka podjetja MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. ali drugih. Uporaba Vsebine, razen kot je podana v teh Pogojih uporabe, brez pisnega dovoljenja lastnika Vsebine, je strogo prepovedana. Opozarjamo tudi, da bo podjetje MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. na vse načine, predvidene v zakonu, vključno s kazenskopravnim pregonom, strogo uveljavljala pravice intelektualne lastnine.

UPORABA STRANI

MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. dovoljuje uporabo Spletne strani, kot sledi:

 • Slike se ne smejo naložiti;
 • Vsebino si lahko naložite, vendar samo za nekomercialno ali osebno uporabo in pod pogojem, da tudi ohranite vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih lastniških obvestilih, vsebovanih na vsebini;
 • prepovedano je distribuirati, spreminjati, kopirati (razen kot je določeno zgoraj), prenašati, razstavljati, ponovno uporabljati, reproducirati, objavljati, licencirati, ustvarjati izpeljanih del, prenašati, prodajati ali kako drugače uporabljati vsebine, brez pisnega dovoljenja podjetja MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p.;
 • prepovedano je uporabljati Spletno stran za postavitev ali prenos materialov, ki kršijo ali ogrožajo, so lažni, zavajajoči, neprimerni, nadlegujejo, klevetajo, obrekujejo, so vulgarni, opolzki, škandalozni, podžigajoči, pornografski ali posvetni, ali drugih materialov, ki bi lahko snovali ali spodbujali dejanje, ki bi se obravnavalo kot kazenskopravna žalitev, kot povod za civilnopravno tožbo, ali kakorkoli drugače kršili katerikoli zakon. MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. bo popolnoma sodelovala s pravnimi organi ali sodnimi postopki, ki bodo od nje zahtevali ali narekovali razkritje identitete vsakega, ki bo postavil ali prenašal takšne informacije ali material;
 • prepovedano je uporabljati Spletno stran za namene oglaševanja ali v komercialne namene;

ZASEBNOST

Vsi osebni podatki (npr. ime, naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov), ki jih posredujete na Spletno stran po elektronski pošti ali kako drugače, se bodo uporabljali v skladu s pravili Zasebnosti, ki so objavljeni na tej strani. Vsaka druga komunikacija ali gradivo, ki ga posredujete na Spletno stran, kot so vprašanja, komentarji, predlogi ali podobno, se obravnavajo kot nezaupni in nelastniški. E-poštni naslov in drugi prenosi ne bodo kodirani ali kako drugače zavarovani. Predstavljate in jamčite, da vse informacije, ki jih zagotavljajte v povezavi z vašo uporabo Spletne strani, so in bodo ostale resnične, točne in popolne ter da boste redno ohranjali in posodabljali te informacije.

RAZVELJAVITEV GARANCIJ

Spletna stran in vsa programska oprema, storitve, vsebina in uporabniška vsebina, ki so na voljo na spletni strani, so predmet sprememb. Zagotovljene so za vas “kot je”, brez garancije katerekoli vrste, bodisi izražene ali posredne, vključno, vendar ne omejeno na, posredna jamstva za prodajo, ustrezajo določenemu namenu, ali ne-kršitvam.

Prosimo, upoštevajte, da nekatere zakonodaje morda ne dovoljujejo izključitve naznačenih jamstev in zato nekatere zgornje izključitve za vas morda ne veljajo. Brez omejevanja zgoraj navedenega MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. niti ne utemeljuje niti ne predstavlja, da z uporabo Vsebine uporabnik ne bo kršil katerekoli pravice tretjih strank, niti da bo Vsebina točna, popolna ali posodobljena. Poleg tega s sklicevanjem na razprave, klepete, postavitve, prenose, elektronske table za obvestila in podobnega. MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti, ki izhajajo iz kakršnihkoli kršitvenih, grozilnih, lažnih, zavajajočih, neprimernih, vznemirjajočih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, opolzkih, škandaloznih, podžigajočih, pornografskih ali posvetnih oziroma katerihkoli stvari, ki bi lahko predstavljale ali spodbujale ravnanje, ki bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje, dajalo povod za civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršenkoli zakon na katerikoli lokaciji te spletne strani.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

To Stran uporabljate na lastno odgovornost. MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. ali njeni pridruženi subjekti in drugi subjekti, ki so vključeni v ustvarjanje, reproduciranje ali izročanje spletne strani in njihovi posamezni direktorji, uslužbenci, zaposleni, agenti, ter predstavniki, niso odgovorni za katerokoli neposredno, posredno, kazensko, naključno, specialno, posledično, svarilno in kazensko škodo, ki bi utegnila izvirati iz spletnih strani ali bi bila povezana z njeno uporabo ali njeno vsebino, naj bo osnovana na pogodbi, odškodninski odgovornosti, objektivni odgovornosti ali kako drugače, četudi so obveščeni o možnosti takšne škode.

Prosimo, upoštevajte, da nekatere zakonodaje morda ne dovoljujejo izključitve naznačenih jamstev, zato nekatere zgornje izključitve za vas morda ne veljajo.

POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI TRETJIH STRANK

Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani, ki so v lasti ali upravljanju s strani drugih oseb. Take povezave so na voljo le v vašo korist. MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. ne nadzira in ne odgovarja za vsebine, zasebnost ali varnost na teh lokacijah. Brez omejevanja zgoraj navedenega MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. izrecno zavrača vsakršno odgovornost, še posebej:

 • če take strani kršijo pravice intelektualne lastnine katerekoli tretje stranke;
 • če so netočne, nepopolne ali zavajajoče;
 • če niso primerne za prodajo ali za določen namen;
 • če ne zagotavljajo ustrezne varnosti;
 • če vsebujejo viruse ali druge stvari destruktivne narave;
 • če so žaljivi ali obrekljivi.

MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. ne potrjuje vsebine, ali katerihkoli proizvodov ali storitev, ki so na voljo na takih straneh. Če vzpostavite povezavo do takšnih spletnih strani, to storite na lastno odgovornost in brez dovoljenja od MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p.

REVIZIJA POGOJEV UPORABE

MTL, fizioterapija in druge storitve, Tjaša Mlinarič s.p. lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni te Pogoje uporabe in posodobi te informacije. Vezani ste na te spremembe, zato morate za pregled veljavnih Pogojev uporabe periodično obiskati to stran.

 

SPLOŠNI POGOJI SPLETNIH NAKUPOV

S potrditvijo naročila ali registracijo na spletni strani www.nanogestjaso.si izjavljate, da se strinjate in sprejemate sledeče pogoje ter pravice:

KUPOPRODAJNA POGODBA

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo – potrdilo o naročilu). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

Po zaključku nakupa boste prejeli potrditev prejema naročila preko e-pošte z vsemi podrobnostmi o vašem naročilu.

Vsa korespondenca med strankami se vodi elektronsko.

Zaradi preprečitve morebitnih zlorab plačilnih kartic in naročanja na tuje ime z plačilom po povzetju je ob registraciji nujen vnos vaše mobilne številke, na katero bomo lahko preverili pristnost naročila in s tem vsaj delno preprečili zgoraj navedene zlorabe.

Vse cene v spletni trgovini so v EUR ter dokončne glede na dan naročila. Storitve so na podlagi 42. člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV.

Slike ob opisih posameznih artiklov so lahko simbolične in lahko ne odražajo dejanskih barvnih kombinacij posameznih artiklov ali morebitnih dodatkov, kot so vstopnice, itd.

TRENUTNO SPREJEMAMO NASLEDNJE NAČINE PLAČIL:

 • ​Nakazilo na transakcijski račun po predlogi, ki vam jo pripravi spletna platforma (gotovinsko plačilo). Podatki o našem računu:
  • Ime: Tjaša Mlinarič s.p., Vodruž 10B, 3230 Šentjur, Slovenija
  • IBAN: SI56 6100 0001 2201 395
  • Banka: DELAVSKA HRANILNICA d.d.
  • BIX/SWIFT: HDELSI22
 • ​Preko plačilnega sistema Stripe

GOTOVINSKO PLAČILO – NAKAZILO PO PREDRAČUNU NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Blago lahko poravnate na transakcijski račun št. SI56 6100 0001 2201 395 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.) po predlogu, ki ga prejmete na vaš elektronski naslov in vam ga samodejno izdela spletna platforma. Veljavnost izdelane predloge je 5 dni od izvršenega naročila. V primeru, da vašega plačila v petih dneh po izvršenem naročilu ne bomo prejeli na naš TRR bomo smatrali, da odstopate od pogodbe in bomo naročilo preklicali. Dokončno potrditev naročila smatramo rok, ko znesek v višini naročila prejmemo na naš TRR račun. Istočasno dan po prejemu plačilu začne teči tudi dobavni rok, ki je objavljen na strani artikla.

Za vse artikle, ki imajo navedeno, da določena cena velja ob gotovinskem plačilu se smatra, da je kot gotovinsko plačilo izvedeno nakazilo na naš TRR.

PLAČILO S KARTICO – PLAČILNI SISTEM STRIPE

Plačilo opravite s kreditno kartico preko spletnega plačilnega vmesnika Stripe. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku podjetja, tako da je vaša varnost 100% zagotovljena. Stripe zagotavlja maksimalno varnost transakcije. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Plačevanje je mogoče z naslednjimi karticami: Mastercard, Visa, America Express, Discover, Diners, JCB in Maestro (če plačnikova plačilna kartica Maestro to omogoča).

CENE

Objavljene cene na strani artikla veljajo za plačilo z nakazilom na TRR in plačilom s plačilno kartico.

Pri nakupu se vam bo zaračunal še strošek dostave (če ta obstaja), ki je odvisen od teže paketa in ga zaračuna Pošta Slovenije.

Ob nakupu se vam bo prav tako zaračunal še strošek glede na izbrano plačilno sredstvo. 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Vaše končne cene so vedno tiste, ki so objavljene v spletni trgovini na naslovu www.nanogestjaso.si/trgovina/.

Pri artiklih z znižano ceno je prikazan odstotek izračunan glede na osnovno ceno artikla. V primeru, da ima artikel možnost dodatne izbire opcij, katere vplivajo na ceno je lahko ta odstotek drugačen. V tem primeru sta veljavni prodajna cena ter cena prikazana kot redna cena in se prikazan odstotek popusta ne upošteva.

IZVEDBA NAKUPA OZ. ODDAJA NAROČILA

Naročilo je zaključeno, ko dobite obvestilo na vaš elektronski naslov z vsemi podatki o naročilu.

V košarici imate med ostalimi možnost izračuna poštnine glede na lokacijo dostave. V košarici lahko uporabite tudi kupon za popust, ki ste ga prislužili v kakšni nagradni igri, za oddajo ocene in podobno, uporabite pa lahko tudi darilni bon, ki vam ga je bližnji podaril. Dovoljena je le uporaba enega kupona ali bona za vsak nakup. Kuponi in boni se ne seštevajo

Ko se odločite za izvedbo naročila se podate na blagajno. Stran za oddajo naročila je pregledna in preprosta. Tu lahko izbirate med možnostmi dostave in plačil. Blagajna se bo na vsako vaše dejanje takoj odzvala in prikazala vašo končno vrednost naročila. Na blagajni bodo prikazani tudi vsi popusti, ki vam pripadajo ob naročilu artiklov, ki jih imate v trenutku, ko ste na blagajni, v košarici. Sistem bo samodejno preveril ali vam pripada popust za več artiklov ali kakšen drug popust ali kupon. Popusti se izključujejo, razen v primerih, ki so ravno tako razvidni na blagajni.

Na blagajni so vam tako vedno prikazani stroški, ki jih imate pri izvedbi naročila. Prav tako vam je tudi prikazan strošek DDV-ja, v kolikor je obračunan.

Pogodba o nakupu oz vaše naročilo bo shranjeno v elektronski obliki v naših podatkovnih bazah. Na vašo zahtevo so vam ti podatki kadarkoli na voljo.

Račun vam bomo posredovali ali v elektronski obliki v vaš poštni nabiralnik, ki ga boste navedli pri naročilu ali kot prilogo paketu, ki ga boste prejeli na dom.

DOSTAVA DARILNIH BONOV

Ob nakupu in potrditvi naročila ter plačila, boste vaš naročen darilni bon prejeli po vaši elektronski pošti, ki ste jo vnesli ob nakupu, v PDF obliki. Darilni bon si lahko nato preprosto natisnete ali ga ohranite v elektronski obliki.

Termin za koriščenje darilnega bona je potrebno predhodno rezervirati na 041 804 770 ali na info@nanogestjaso.si.

DOSTAVA NAROČENEGA BLAGA

Blago vam bomo dostavili po ceniku naših dostavnih služb.

Blago naročeno v spletni platformi gre na pot v najkrajšem možnem času. Najkasneje v roku 3 delovnih dni.

Dostava naročenega blaga za nas izvaja Pošta Slovenije, ki vam ne zaračuna nikakršne dodatne provizije za plačilo po povzetju. Dostavo naročenega blaga Pošta Slovenije izvaja v dopoldanskem času, na območju večjih pošt pa imate na blagajni tudi možnost izbire dostave po 16 uri.

V primeru izrednih dimenzij, velike teže ali drugih izrednih okoliščin pa si pridružujemo pravico, da vam dostavo izvršimo z drugo dostavno službo in vam dostavo dodatno zaračunamo (če bi vam sicer pripadala brezplačna dostava). O tem boste seveda takoj obveščeno. Pri paketih večjih dimenzij lahko naročeno blago pošljemo preko druge dostavne službe, saj nekateri naši dostavni partnerji ne sprejemajo večjih tovorov.

Če vas ob dostavi ni na naslovu navedenem pri potrditvi naročila, lahko paket prevzamete na najbližji pošti oz pokličete dostavno službo, katera vam pusti obvestilo in se dogovorite za naslednjo dostavo. Paketno dostavo dostavne službe vršijo načeloma v dopoldanskem času. Preden je naročilo odpremljeno, nas lahko preko elektronske pošte ali telefona obvestite, da želite dostavo na drug naslov. Razen, če bo to sporočilo prispelo prepozno, bomo poskrbeli, da bo želja upoštevana in da bo naročeno prišlo na pravi naslov.

DOBAVLJIVOST ARTIKLOV

V primeru, da dobavljivost artikla ni objavljena na strani preverite dobavljivost artikla na info@igrala.com.

V kolikor so artikli na voljo so objavljeni na spletni strani. Trudimo se biti ažurni, a zaradi obdelave podatkov lahko pri objavi dobavljivosti posameznega artikla pride do zamika pri objavi dobavljivosti za posamezni artikel. Ob hkratnem naročilu več artiklov vam bomo v primeru različnih dobavnih rokov (več kot 5 dni) dostavo v dogovoru z vami izvedli deljeno.

V primeru, da bi prišlo pri dostavi do zamud vas bomo o tem preko elektronske pošte obvestili.

DOSTAVA OB SUMU ZLORABE

Blago naročeno v spletni platformi bo ob sumu zlorabe osebnih podatkov ali sumu zlorabe plačil zadržano in bo oddano v dostavo šele ob potrditvi identitete kupca in njegove upravičenosti do uporabe načina plačila, ki je bil uporabljen za plačilo naročenega blaga.

Zlorabam se kljub trudom vseh sodelujočih ne da v celoti izogniti, zato vas prosimo za razumevanje v takih primerih, saj so taki postopki le višanje varnosti nakupov preko spleta.

STROŠKI DOSTAVE

Stroški dostave, ki jih ne moremo opraviti brezplačno so okvirno povzeti iz cenika dostavnih služb in jih lahko preverite v košarici pred podajo naročila. Cena je vezana na težo artikla oz artiklov.

PRIJAVA POŠKODOVANIH POŠILJK

V primeru, da je pošiljka fizično poškodovana, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec takoj sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi, ki mu je tak paket dostavila in sicer pri Pošti Slovenije to storite tako, da pošiljko odnesete  na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ste jo prejeli (ne da bi karkoli dodali ali odstranili) ter izpolnite reklamacijski zapisnik.

Trudimo se, da pakete vedno odpremimo najbolje pripravljene na transport in jih po potrebi tudi dodatno zaščitimo, vendar tudi to ni garancija, da do samih poškodb med transportom ne more priti. Ob morebitni prijavi poškodbe med transportom se bomo potrudili, da reklamacijo rešimo v čim krajšem možnem roku.

Ob prijavi med transportom poškodovane pošiljke nas prosimo kontaktirajte. Nato vas bomo kontaktirali z nadaljnjimi navodili.

OBVEŠČANJE O NAROČILIH

Po dokončni potrditvi naročila kupca preko elektronske pošte obvestimo o prejemu naročila. Običajno naslovnik prejme elektronsko obvestilo v 5 minutah, nič pa ni neobičajnega, če proces zaradi različnih nastavitev elektronskih poštnih odjemalcev traja nekoliko dlje.

Kupec prejme elektronsko obvestilo tudi takrat, ko blago odpremimo. Za tem je običajno potrebno dan ali dva, da je blago tudi dostavljeno na prejemnikov naslov.

V primeru, da ste morda naročili blago, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo odpremiti v obljubljenem roku, vas o novem dobavnem roku obvestimo preko posredovanih kontaktnih podatkov.

Na vašem računu lahko prenesete tudi elektronske verzije posameznih dokumentov za vašo nadaljnjo uporabo.

POPUSTI

V naši spletni platformi imamo objavljene popuste, ki se samodejno obračunavajo na blagajni.

Koliko popusta vam pripada lahko enostavno preverite na blagajni (brez vnosa vaših podatkov), ko imate artikle želene v košarici.

Določeni popusti se ne izključujejo, določeni se.

Vedno so veljavni le popusti, ki se vam obračunajo na blagajni v trenutku oddaje naročila.

Predlagamo vam, da zgoraj navedene pogoje natisnete in arhivirate za morebitno kasnejšo uporabo.